Disclaimer

 

Advies, begeleiding, productie en tekst:
Stratcom, Zeist (-2005) On-site, Rotterdam (2005-). 
Klik hier voor de website.
Fotografie:
Voorlichtingsbureau Vlees, Rijswijk
Marco Harzing, Doetinchem
Eindredactie / Secretariaat HBS:
HBS
Bezoekadres :
Louis Braillelaan 80
2719 EK ZOETERMEER

Postadres :
Postbus 61
2700 AB ZOETERMEER

telefoon: 079 - 363 49 00 
fax: 079 - 363 49 88 
e-mail: Webbeheer: beheerder@hbs-natuurdarmen.nl. Secretariaat:secretaris@hbs-natuurdarmen.nl.
Disclaimer
Aan de verstrekte informatie op de HBS-site kunnen geen rechten worden ontleend. De HBS als ook eventuele overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.
Copyright
De inhoud van deze site valt onder het auteursrecht. De site is bestemd voor het eigen gebruik van de bezoeker. Het is niet toegestaan de site te vermenigvuldigen. De site mag alleen worden gedownload om bekeken te worden op een enkele computer en/of voor het printen van een enkele kopie.
Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de HBS, is het niet toegestaan om de site te vermenigvuldigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
Mededeling
Deze website wordt voortdurend actueel gehouden. Voor vragen, opmerkingen en informatie kunt u contact opnemen met deWebbeheerder van de HBS.

E-mail disclaimer HBS
Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder derden te verspreiden.
Nederlandse Bond van Handelaren in en Bewerkers van Slachtproducten sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht.
Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.
Nederlandse Bond van Handelaren in en Bewerkers van Slachtproducten is statutair gevestigd in Den Haag met handelsregisternummer 40409411 bij de Kamer van Koophandel.