CTH Logo Fortis casings van Hessen Teijsen

Welkom

 

De Bond van Handelaren in- en Bewerkers van Slachtproducten (HBS) is de Nederlandse organisatie die nationaal en internationaal de belangen behartigt van de handelaren in- en de bewerkers van slachtproducten, inclusief natuurdarmen.

De HBS onderhoudt namens haar leden alle contacten met de Nederlandse overheid en Europese en Internationale bonden, ondersteunt haar leden met promotie- en voorlichtingsmateriaal en onderneemt diverse andere activiteiten, waaronder voorlichting en publiciteit over de producten van haar leden.

Bij de HBS zijn 8 bedrijven als lid aangesloten.