Geschiedenis

 

2017
De HBS lanceert haar vernieuwde website welke in een eigentijds jasje is gestoken.

2014
De HBS viert haar 65-jarig bestaan.

2009
De HBS viert haar 60-jarig bestaan.

2005
Vernieuwde website online

1999
De HBS viert haar 50-jarig jubileum.

1997
De HBS maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een internationaal HACCP-handboek. Hierdoor worden de kwaliteitsbeheersing en voedselveiligheid optimaal gewaarborgd. De voorlichtings- en promotieactiviteiten richten zich dit jaar op het slagersvakonderwijs. De HBS organiseert een wedstrijd voor SVO-scholieren. De HBS voorziet onderwijs van de natuurdarmenwaaier en de video. De vleeswarenindustrie ontvangt een speciale brochure waarin vakgenoten ingaan op het gebruik van natuurdarmen bij de worstproductie.

1995
De publiciteitscommissie van de HBS maakt een praktische natuurdarmenwaaier voor de afnemers van natuurdarmen. De waaier bevat technische informatie over natuurdarmen.
In hetzelfde jaar start de HBS met het maken van een video. De video schetst een beeld van de productie van natuurdarmen.
In januari 1995 start het Europese CRAFT-onderzoeksproject "Verbeterde behandeling van natuurdarmen voor kwaliteitsverbetering van het vulproces". In Europa nemen acht bedrijven deel waarvan twee Nederlandse. Het project inventariseert de eigenschappen van darmen en hun verandering tijdens de bewerking en het vullen. Het project levert een schat aan informatie over natuurdarmen op. Door het CRAFT-project is een prototype van een verbeterd mes ontwikkeld om de darm van het darmscheil af te snijden. Daarnaast leidde het tot aanpassingen aan de vulmachine om geautomatiseerd vullen van natuurdarmen te vereenvoudigen.

Na 1980
De HBS start voorlichtings- en promotieactiviteiten voor consumenten met als thema Hans Worst.

Na 1960
De HBS ontwikkelt zich nationaal en internationaal tot een volwaardige gesprekspartner voor overheid en organisaties in de vleessector. De Bond maakt afspraken over bijvoorbeeld het te voeren veterinaire beleid.

1956
De HBS richt, samen met de Duitse bond ZVN, Franse bond CSBF, Belgische bond BVBD en de Italiaans bond AIPPA, de Europese bond ENSCA op in Parijs.

1949
De Handelaren in- en Bewerkers van Slachtproducten en darmen besluiten een eigen organisatie op te richten. De huidige HBS, de Bond van Handelaren in- en Bewerkers van Slachtproducten.
De Bond is eerst een ondergroepering van de COV. Later verzelfstandigt de Bond. Uit stukken blijkt dat het ten tijde van de oprichting van de HBS niet zo eenvoudig was om handelaar in darmen en slachtbijproducten te worden. Behalve lid van de HBS moest men jaarlijks een aantal erkenningen hebben om  deze producten te kunnen importeren, exporteren en te verhandelen.
De erkenningen werden getekend door de secretaris van de Ondervakgroep Mr. J.H. Koolschijn. Dhr. Koolschijn was in 1949 ook de eerste secretaris van de HBS.

Na 1945
De organisatorische structuur van het bedrijfsleven verandert. Productschappen worden in het leven geroepen en de structuur van de Bedrijfschappen wijzigt. Voor de vleesgroothandel ontstaat een nieuwe organisatie, de huidige Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

1940
De Tweede Wereldoorlog breekt uit. De vereniging houdt op te bestaan.
De Duitse bezetter ontwikkelt een structuur voor het bedrijfsleven. Hierdoor ontstaan de publiekrechtelijke organisaties, de Bedrijfschappen.
De handelaren in- en bewerkers van slachtproducten en darmen worden ondergebracht bij de vakgroep ‘Binnenlandse Handel, Im- en Export van Vlees en Handelaren in- en Bewerkers van Slachtafvallen en Darmen’.

1935
De Vereniging van bewerkers van en handelaren in slachtproducten en natuurdarmen voor de vleeswarenindustrie wordt opgericht.