Doel / Functie

 

De HBS is de Nederlandse organisatie die nationaal en internationaal de belangen behartigt van de handelaren in- en de bewerkers van slachtproducten, inclusief natuurdarmen.

De HBS onderhoudt namens haar leden alle contacten met de Nederlandse overheid en Europese en Internationale bonden, ondersteunt haar leden met promotie- en voorlichtingsmateriaal en onderneemt diverse andere activiteiten, waaronder  voorlichting en publiciteit over de producten van haar leden.

Bij de HBS zijn 7 leden aangesloten. De handel in slachtproducten en natuurdarmen is sterk internationaal georiënteerd. De leden van de HBS vertegenwoordigen samen ongeveer 25% van de wereldhandel in natuurdarmen. De Bond werkt bij de belangenbehartiging nauw samen met de internationale zusterorganisaties. De HBS is daarvoor lid van de ENSCA, de Europese organisatie van producenten en leveranciers van natuurdarmen. De HBS was een van de initiatiefnemers bij het oprichten van deze internationale organisatie.

In Nederland is de HBS aangesloten bij de COV, de Centrale Organisatie voor de Vleessector. Met de overheid vindt regelmatig overleg plaats over het beleid en de inbreng van Nederland in de Europese Unie en tegenover derde landen. In het kader van de internationale betrekkingen is het beleid van de HBS met name gericht op het vermijden en verminderen van handelsbelemmeringen.

De leden van de HBS nemen actief deel aan internationale onderzoeksprojecten om de voedselveiligheid van natuurdarmen te bewijzen en toepasbaarheid van natuurdarmen te vergroten. Informatie over onderzoeksprojecten is bij de secretaris van de HBS  op te vragen.