Algemeen

 

Bij het slachten van dieren komt een aantal bijproducten vrij. Deze krijgen een afzonderlijke behandeling.

De bijproducten zijn onder te verdelen in de volgende groepen:
 

  • geschikt voor humane consumptie of diervoeding (pet food);
  • niet geschikt voor humane consumptie of diervoeding, bijvoorbeeld huiden, veren of ongeboren mest;
  • maag-/darmpakket.
Nederlandse productie slachtproducten
  productie
   
varkens per dier 11,5
totaal 19,5 mln 224,0
 
runderen per dier 188,1
totaal 0.94 mln 176,8
 
kalveren per dier 93,1
totaal 1,39mln 129,4
 
totaal   530,0

 

Bestemming  
  slacht-productensector petfood humaan overige eenheid
varkens 2,0 2,5 3,9 3,1 kg/dier
totaal 39,0 48,8 76,1 60,5 mln kg
 
runderen 5,4 31,8 20,2 130,7 kg/dier
totaal 5,1 29,9 19,0 122,9 mln kg
 
kalveren 2,7 8,4 9,9 72,1 kg/dier
totaal 3,8 11,7 13,8 100,2 mln kg
 
totaal 47,9 90,4 108,9 283,6 mln kg

bron: Bond van Handelaren in en Bewerkers van Slachtproducten, HBS - raming 1999

Slachtproducten verwerkende bedrijven voldoen aan de GMP (Good Manufacturing Practise) eisen.