Doel / Functie

 
HBS, Bond van Handelaren in- en Bewerkers van Slachtproducten

De HBS is de Nederlandse organisatie die nationaal en internationaal de belangen behartigt van de handelaren in- en de bewerkers van slachtproducten en natuurdarmen.

Bij de HBS zijn 15 leden aangesloten. De HBS ondersteunt haar leden met promotie- en voorlichtingsmateriaal en diverse activiteiten. Naast de belangenbehartiging verzorgt de HBS voorlichting en publiciteit over de producten van haar leden. De coördinatie en uitvoering van alle activiteiten wordt uitgevoerd door het secretariaat.

De handel in slachtproducten en natuurdarmen is sterk internationaal georiënteerd. De leden van de HBS vertegenwoordigen samen ongeveer 15% van de wereldhandel in natuurdarmen. De Bond werkt bij de belangenbehartiging nauw samen met de internationale zusterorganisaties. De HBS is daarvoor lid van de ENSCA, de Europese organisatie van producenten en leveranciers van natuurdarmen. De HBS was een van de initiatiefnemers bij het oprichten van deze internationale organisatie.
In Nederland is de HBS aangesloten bij de COV, de Centrale Organisatie voor de Vleessector. Met de overheid vindt regelmatig overleg plaats over het beleid en de inbreng van Nederland in de Europese Unie en tegenover derde landen.

Het beleid van de HBS is gericht op het vermijden en verminderen van handelsbelemmeringen.

De leden van de HBS nemen actief deel aan internationale onderzoeksprojecten om de veiligheid en toepasbaarheid van natuurdarmen te vergroten. Informatie over onderzoeksprojecten is hier op te vragen.

De HBS heeft de volgende publicaties uitgegeven:

  • "Natuurlijk, natuurlijk-waaier". Met praktische tips en technische informatie over natuurdarmen.
  • "Natuurlijk, natuurlijk-video". Over de productie van natuurdarmen.
  • Brochure "Natuurdarmen in Praktijk". Met meningen, toepassingen en vaktips.
  • "HACCP-handboek van het bewerken van natuurdarmen voor vleesproducten",  € 45,50 per stuk.

Deze publicaties zijn hier op te vragen.