CTH Logo Fortis casings van Hessen

Welkom

 

De HBS is de Nederlandse organisatie die nationaal en internationaal de belangen behartigt van de handelaren in- en de bewerkers van slachtproducten en natuurdarmen.

Bij de HBS zijn 13 leden aangesloten. De HBS ondersteunt haar leden met promotie- en voorlichtingsmateriaal en diverse activiteiten. Naast de belangenbehartiging verzorgt de HBS voorlichting en publiciteit over de producten van haar leden. De coördinatie en uitvoering van alle activiteiten wordt uitgevoerd door het secretariaat.

Teeuwissen